Läkemedel vid graviditet och amning (7,5 hp)

Många kvinnor behöver använda läkemedel i samband med graviditet och amning. Inför varje förskrivning måste sjukvården göra en individuell bedömning där risken för fosterskador vägs mot mammans ohälsa. Kursen ger dig grundläggande kunskap i att sammanställa vetenskaplig information och att motivera rekommendation för eventuell läkemedelsbehandling.

Läkemedel vid graviditet och amning (7,5 hp)

En svensk studie visar att år 2007 fick nästan sex av tio havande kvinnor minst ett läkemedel förskrivet av läkare under graviditeten. Trots den höga siffran saknas ofta tillräcklig vetenskaplig evidens om säkerhet vid graviditet och amning vid användning av nya läkemedel. Med tiden ökar vårdens kunskap genom erfarenhet och uppföljande studier, men redan från start är kraven stora på barnmorskans och läkarens förmåga att göra individuella bedömningar av förhållandet mellan nytta och risk med en läkemedelsförskrivning i syfte att säkerställa patientsäkerhet för både mor och barn.

Kursen Läkemedel vid graviditet och amning ger dig överblick av hela processen från djurexperimentella försök vid studier av nya läkemedel till riskbedömning för uppkomst av fosterskador. Vi belyser också hur läkemedel passerar från placenta till foster liksom till bröstmjölk vid amning. I samband med rekommendation måste vårdgivaren ta hänsyn till flera variabler: Moderns sjukdom, fysiologiska förändringar under graviditeten eller hur gammalt barnet är – och här får du kunskap att söka, granska och sammanställa befintlig vetenskaplig evidens i fältet.

Välkommen till en kurs där du lägger grunden till den kunskap som krävs för att avgöra vad som är till störst nytta för både mamman och det ofödda eller ammande barnet.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Faranak AzarbayjaniFaranak Azarbayjani, kursledare
Farmaceutiska fakulteten
Faranak.Azarbayjani@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-26