Biologiska läkemedel (7,5 hp)

Utvecklingen av biologiska läkemedel växer exponentiellt sedan millennieskiftet . Ska Sverige och världen klara framtida kompetensbehov krävs nya utbildningar. Välkommen till en kurs där du med avstamp i Farmaceutiska fakultetens forskningsmiljöer får överblick av ett fält som får allt större betydelse i vården.

Biologiska läkemedel (7,5 hp)

Med lång halveringstid och riktad verkan möjliggör proteinbaserade läkemedel nya och mer effektiva behandlingar. Idag utgör de mer än 20 procent av alla nya läkemedel som når marknaden, men trots omfattande tillväxt erbjuds bara en handfull utbildningar i Europa med fokus på fältet – och då Farmaceutiska fakulteten höstterminen 2022 lanserade Masterprogrammet i biologiska läkemedel tog det omgående tog plats bland Uppsala universitets mest eftertraktade.

Vid kursen Biologiska läkemedel får du en överblick av utvecklingens alla faser, från idé till färdig produkt. Här får du grundläggande kunskap om proteinstrukturer, bioinformatik och bioteknologi. Tillsammans belyser vi hur antikroppar kan användas som läkemedel och hur deras funktionalitet kan förbättras för framtida terapiområden. Inom ramen för kursen designar du även ditt eget proteinbaserade, biologiska läkemedel.

Välkommen till en spännande kurs där du med avstamp i dagsaktuell forskning tar det första steget in i ett av farmacins absolut hetaste områden!

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

  • Kursen genomförs Höst – och Vårtermin
  • Undervisning sker på heltid i Uppsala och ges på engelska
  • Flyer Biologiska läkemedel

LÄS MER

KONTAKT

Jamie Morrison, Farmaceutiska fakultetenJamie Morrison, programansvarig
Farmaceutiska fakulteten
Jamie.Morrison@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-13