Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling (7.5 hp)

AI och självlärande maskiner öppnar snabbt nya dörrar inom läkemedelsforskningen. Nyligen rapporterades hur Artificiell Intelligens på en månad identifierat en aktiv substans mot levercancer, en process som med traditionella metoder tar många år. I den här kursen överblickar vi den nya tekniken och de möjligheter den tillför den farmaceutiska världen.

Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling (7.5 hp)

Artificiell Intelligens har på kort tid blivit en självklar del av vår vardag och utvecklingen accelererar. Även inom livsvetenskaperna möjliggör tekniken framsteg som tidigare varit otänkbara. Där forskningen länge saknat resurser att fullt ut hantera de enorma kvantiteter information som många biomedicinska experiment genererar, förvaltar de självlärande maskinerna varje data till att identifiera mönster och att ta den moderna farmacin ytterligare ett steg framåt.

Onlinekursen Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling ger dig en introduktion till användning av AI och maskininlärning inom livsvetenskaperna. Vi går från grundläggande teoretiska begrepp till praktisk applikation och validering av AI-modeller. Du möter också utvalda gästföreläsare från industri och akademi som rapporterar från dagsaktuella fall där AI spelar en central roll för utveckling av nya läkemedel.

Välkommen till en kurs där vi resonerar kring och tar del av de möjligheter och utmaningar som Maskininlärning och Artificiell intelligens genererar för farmacin, nu och i framtiden.

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Jonathan AlvarssonJonathan Alvarsson, kursansvarig
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Jonathan.Alvarsson@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-13