Patientcentrerad läkemedelsformulering (7,5 hp)

Modern vård lägger allt större vikt vid individanpassade behandlingar. I den här kursen studerar du hur de unika fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar som uppstår vid sjukdom möjliggör och påverkar målstyrda läkemedelsterapier.

Utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar fokuserar i allt större utsträckning på individanpassade och målstyrda läkemedelsformuleringar. Stora framsteg görs även inom additiv och kontinuerlig tillverkning av läkemedel – såsom 3D printing. I motsvarande takt ökar branschens behov av ny kunskap och framtida kompetens inom kontrollerad läkemedelsfrisättning, och Höstterminen 2021 lanserade Farmaceutiska fakulteten kursen Patientcentrerad läkemedelsformulering.

I den här kursen ökar du din förståelse för fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för användbara läkemedel. Du får också kunskap om hur upptagning i celler kan stimuleras genom att binda till receptorer. Du lär dig även tillämpa strategier för patientanpassade, målstyrda formuleringar och att analysera hur dessa kan användas för biologiska läkemedel.

Välkommen att ta del av aktuella presentationer från fältets absoluta framkant. Vid sidan av Farmaceutiska fakultetens ledande forskare är vår ambition är att – via vår centrala roll i det nationella kompetenscentret SweDeliver – även engagera industrins experter som gästföreläsare.

Kursen kan med fördel kombineras med Avancerade principer för läkemedelsformulering.

Läs mer och Ansök

PRAKTISK INFORMATION

  • Undervisning sker på heltid och ges på engelska.
  • För behörighet till fristående kurs krävs 150 hp, varav minst 15 hp i galenisk farmaci och farmakokinetik.
  • Sökande inom Apotekarprogrammet ska ha minst 150 hp inom programmet inklusive godkänd(a) programkurs(er) i galenisk farmaci och farmakokinetik.
  • Sökande inom Masterprogram i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling ska ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci eller motsvarande.

LÄNKAR

KONTAKT

Christel Bergström, Center DirectorChristel Bergström
kursledare, professor i molekylär galenisk farmaci
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17