Introduktion till nanomedicin (7,5 hp)

Nanotekniken är ett forskningsfält i snabb rörelse framåt. Inte minst inom farmacin där de mikroskopiska partiklarna öppnar nya möjligheter inom både diagnos och behandling. I den här kursen studerar du nanomaterialens betydelse och potential inom det biomedicinska området.

Nanotekniken må vara en ung vetenskap – ännu saknas en gemensam internationell definition av nanomaterial – men dess utforskare gör oavbrutet nya framsteg. Nanomedicin, områdets farmaceutiska nisch, befinner sig i fältets absoluta framkant. Flera läkemedel med bas i nanotekniken är redan tillgängliga, ytterligare några befinner sig i kliniska studier. Vid Uppsala universitet har nanotekniken en central plats och höstterminen 2021 lanserade Farmaceutiska fakulteten kursen Introduktion till nanomedicin.

I den här kursen ökar du din förståelse för hur nanoteknik kan tillämpas inom hälso- och sjukvård. Du får kunskap om målstyrning av nanopartiklar och hur de tas upp i kroppens celler och vävnad. Vi lägger specifikt fokus vid partiklarnas beteende i kroppsvätskor och kolloidala stabilitet samt applicering vid vaccintillförsel, bildgivande metoder och teranostiska formuleringar som kombinerar diagnos och behandling vid sjukdom.

Välkommen att ta del av presentationer direkt från fronten av ett snabbt växande vetenskapligt fält. Vid sidan av Farmaceutiska fakultetens egna forskare i nanomedicin är vår ambition är engagera utvalda experter inom nanoteknik som gästföreläsare.

Läs mer och Ansök

PRAKTISK INFORMATION

  • Undervisning sker på heltid och ges på engelska.
  • För behörighet till fristående kurs krävs 150 hp, varav minst 15 hp i fysikalisk kemi och galenisk farmaci.
  • Sökande inom Apotekarprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska ha minst 150 hp inom programmet inklusive godkänd(a) programkurs(er) i fysikalisk kemi och galenisk farmaci.
  • Sökande inom Masterprogram i läkemedelsutveckling ska ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci.

LÄNKAR

KONTAKT

Alexandra Teleki, Farmaceutiska fakulteten
Kursledare, biträdande universitetslektor
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17