Datorbaserad farmaceutisk modellering (7,5 hp)

Avancerade simulerings- och modelleringstekniker är centrala verktyg i utveckling och design av nya läkemedel. I den här kursen studerar du hur datorbaserade metoder driver utvecklingen längs en allt mer kunskapsbaserad väg till fungerande farmaceutiska formuleringar.

Utveckling av nya läkemedel och målstyrda terapier förutsätter tillgång till datorbaserade simuleringstekniker. Rätt formulerade hjälper de oss förstå dynamiken i farmaceutiska och biologiska system, att effektivt analysera farmaceutiska bärarsystems förmåga att korsa biologiska barriärer liksom att kartlägga interaktioner mellan nanopartiklar och makromolekyler. Det är ett fält i snabb utveckling och Höstterminen 2021 introducerade Farmaceutiska fakulteten kursen Datorbaserad farmaceutisk modellering.

I den här kursen ökar du din förståelse för fysikaliskt baserade simulerings- och modelleringsmetodiker och hur du applicerbar dem i farmaceutisk och biologisk forskning. Du får också kunskap om vad som utmärker olika modellerings- och simuleringstekniker, och hur du genom att välja rätt metod ökar dina möjligheter att dra slutsatser i de många frågeställningar du ställs för i rollen som läkemedelsexpert.

Välkommen att ta del av aktuella presentationer från den datorbaserade farmacins absoluta framkant. Vid sidan av våra egna ledande forskare är vår ambition är att – via Farmaceutiska fakultetens centrala roll i det nationella kompetenscentret SweDeliver – även engagera industrins experter som gästföreläsare.

Läs mer och Ansök

PRAKTISK INFORMATION

  • Undervisning sker på heltid och ges på engelska.
  • För behörighet till fristående kurs krävs 150 hp, varav minst 6.5 hp fysikalisk kemi.
  • Sökande inom Apotekarprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska ha minst 150 hp inom programmet inklusive godkänd(a) programkurs(er) i fysikalisk kemi.
  • Sökande inom Masterprogram i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling ska ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci och godkända obligatoriska moment i kursen molekylär fysikalisk farmaci.

LÄNKAR

KONTAKT

Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten
Kursledare, biträdande universitetslektor
per.larsson@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17