Avancerade principer för läkemedelsformulering (7,5 hp)

Modern läkemedelsformulering fokuserar allt mer på målstyrda läkemedel. I den här kursen studerar du hur barriäregenskaper, transportproteiner och enzymer relaterar till administration av läkemedel via olika vägar. Du lär dig också om cellulär tillförsel och val av formulering för att korsa biologiska barriärer.

Effektiv läkemedelstillförsel tillhör den moderna farmacins främsta utmaningar. Industrin uttrycker ett stort behov av framtida kompetens i fältet, och sedan 2020 förenas Skandinaviens ledande branschaktörer i SweDeliver – ett kompetenscentrum i läkemedelstillförsel där Farmaceutiska fakulteten med våra starka forskningsmiljöer utgör akademiskt nav. Sedan höstterminen 2021 investerar vi även våra resurser i kursen Avancerade principer för läkemedelsformulering.

I den här kursen ökar du din förståelse för läkemedels molekylegenskaper och hur de påverkar val av formulering och administrationsväg. Du lär dig också hur farmakokinetiska och farmakodynamiska modeller används för prediktion av läkemedels biotillgänglighet och effekt för olika administrationsvägar.

Välkommen att ta del av högaktuella presentationer från forskare i områdets absoluta framkant. Vår ambition är att även engagera industrins ledande experter som gästföreläsare.

Kursen kan med fördel kombineras med Patientcentrerad läkemedelsformulering.

Läs mer och Ansök

Praktisk information

  • Undervisning sker på heltid och ges på engelska.
  • För behörighet till fristående kurs krävs 150 hp, varav minst 15 hp i galenisk farmaci och farmakokinetik.
  • Sökande inom Masterprogram i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling ska ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci eller motsvarande.

Länkar

KONTAKT

Maria Karlgren, Farmaceutiska fakulteten
Kursledare, universitetslektor
maria.karlgren@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17