Vid frontlinjen

Välkommen till våra kurser i Läkemedelstillförsel och Molekylär galenisk farmaci

Nya kurser i läkemedelsutveckling

Den moderna farmacin står inför fantastiska möjligheter: Avancerade innovationer banar väg för styrda läkemedel. Nanotekniken öppnar för nya behandlingar. Men fältet möter också utmaningar: Hur ska de allt mer komplexa läkemedelsmolekyler vi utvecklar passera biologiska barriärer och nå sina mål i människokroppen?

I år genomför vi till fyra kurser som svarar direkt mot branschens behov av ökad kunskap och framtida kompetens. Vi vänder oss till dig som studerar på avancerad- och masternivå eller är yrkesverksam farmaceut. Vi välkomnar deltagare från hela landet.

Farmacistuderande i laboratorium

Utbildning i toppklass

Nästa generation farmaceuter står inför stora utmaningar: från att bromsa en accelererande antibiotikaresistens till att utveckla nya läkemedel. Farmaceutiska fakulteten utbildar idag fler än 1 000 studenter i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap.

Vår mission är att ge varje student en förstklassig utbildning och den kompetens som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. I år hoppas vi välkomna dig till en av våra kurser i läkemedelstillförsel, nanomedicin eller något annat som intresserar dig i vårt breda utbud. Tillsammans banar vi väg för bättre vård och en friskare värld.

Studenter vid farmaceutiska fakulteten
Senast uppdaterad: 2023-02-17