AstraZeneca sätter miljön i centrum

AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag som värnar miljön i alla delar av sin verksamhet. Arbetet för hållbarhet följer en utpräglad strategi för miljöskydd med målet att främja biologisk mångfald och skydda naturen i de områden företaget verkar.

Helena Wadsten, chef för säkerhet, hälsa och miljö
Helena Wadsten, Sustainability & ZeroCarbon Lead Södertälje, AstraZeneca

AstraZeneca deltar idag i en referensgrupp som bidrar till att utveckla kursen Läkemedel i miljön. Vi ställde frågan till Helena Wadsten, Sustainability & ZeroCarbon Lead Södertälje, hur landets läkemedelsaktörer kan bidra till att värna vår miljö?

– Hållbarhet är en utmaning för oss alla, och det är nödvändigt att både läkemedelstillverkare, vårdgivare och patienter tar ansvar. Ställer kunder och andra intressenter enhetliga krav på läkemedelsproduktionen, oavsett om den sker i Sverige eller utomlands, så skapar det ytterligare incitament för industrin att optimera verksamheten ur ett miljöperspektiv. En hållbar läkemedelsanvändning och ett fungerande ekosystem vinner vi alla på.

Varför väljer AstraZeneca att engagera sig i kursen Läkemedel i miljön?
– Vi behöver duktiga, framtida medarbetare och strävar alltid efter att identifiera nya talanger. Högkvalitativa utbildningar som ger allsidig kunskap om läkemedel och hållbarhet får allt större betydelse för oss – inte minst för att kunna väga in hållbarhetskonsekvenser i beslutsprocesser, och här är Uppsala Universitet ett av de universitet vi fokuserar mest på i Sverige.

Vilken roll kommer AstraZeneca att inta under kursen?
– Vi hoppas bland annat arrangera studiebesök med gästföreläsningar vid vår produktionsanläggning i Södertälje, där AstraZenecas unika 3-stegs reningsverk för processavloppsvatten erbjuder en bra inblick i slutet av den långa kedja som gör avstamp i medveten forskning och strategiskt utformade processer.

AstraZenecas anläggning i Södertälje
AstraZenecas anläggning i Södertälje

Vilka långsiktiga kompetensbehov har AstraZeneca kring Läkemedel i miljön?
– AstraZeneca behöver ständigt nya skickliga farmaceuter och kunskap om hållbarhet är centralt i vår organisation. Vår ambition är att AstraZenecas verksamhet ska vara klimatneutral år 2025, vilket i sin tur förutsätter medarbetare med insikt i miljöfrågor och hur de kopplar till våra produkter och tillgången till dessa.

Vad förväntar ni er att kursen ska generera på sikt?
– Att den ska ge en ny generation läkemedelsexperter verktyg att bidra till hållbar forskning, tillverkning och användning av farmaceutiska produkter – och naturligtvis att de ska se AstraZeneca som en framtida arbetsgivare med alla de roller och möjligheter de behöver för att utvecklas i sin profession.

Fakta

  • AstraZeneca är ett biofarmaceutiskt företag med 76 100 medarbetare över hela världen.
  • AstraZeneca Sverige har 7 400 medarbetare, 4 800 finns i Södertälje och 2 600 i Göteborg.
  • Företagets anläggning i Södertälje producerar 30 olika läkemedel för mer än 100 marknader.

Mer information

Kontakt

Helena Wadsten, AstraZenecaHelena Wadsten, AstraZeneca
Sustainability & ZeroCarbon Lead Södertälje
helena.wadsten@astrazeneca.com

text: Magnus Alsne, foto: AstraZeneca, Udo Schröter

Senast uppdaterad: 2022-03-04