Läkemedel i miljön

Välkommen till en kurs för dig som vill bidra till ett hållbart ekosystem

Läkemedel i miljön (7,5 hp)

Läkemedel i miljön är en kurs i ett högaktuellt område som kräver stora insatser av hela vårt samhälle. Med föreläsningar, workshops och studiebesök belyser vi fältets många utmaningar: Från utveckling till produktion, användning, spridning och kassation. I kursen samverkar du med ett urval av Sveriges ledande arbetsgivare inom farmaci och hälsa.

Kursen vänder sig till dig som studerar till apotekare, receptarie eller läkare. Vi ger kursen på plats i Uppsala och välkomnar deltagare från hela landet.

Läs mer & Ansök

Kursen genomförs i samarbete mellan Läkemedelsverket och Uppsala universitet

Utbildning i toppklass

Nästa generation farmaceuter står inför stora utmaningar: från att bromsa en accelererande antibiotikaresistens till att bidra till hållbar läkemedelsanvändning. Vid Uppsala Biomedicinskt centrum utbildar Farmaceutiska fakulteten fler än 1 000 studenter i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap.

Vår mission är att ge varje student en förstklassig utbildning och all den kompetens som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. I år hoppas vi få välkomna dig till Läkemedel i miljön eller någon annan av våra fristående kurser. Tillsammans banar vi väg för bättre vård och en friskare värld.

Studenter vid farmaceutiska fakulteten Läkemedel i miljön
Senast uppdaterad: 2024-02-01