”Borde ges till alla farmacistudenter” • Deltagarna har ordet

Med kursen Klinisk prövningsmetodik vill Uppsala universitet öppna dörren till en karriär inom läkemedelsprövningar för framtida och yrkesverksamma farmaceuter. Vårterminen 2021 bad vi våra deltagare formulera sina tankar kring utbildningen. Här presenterar vi några av de svar vi fick.

"Kursen gav oerhört mycket: inblickar i yrket, mängder av kunskap och en överblick som inspirerar" berömmer en student. Det är ord som värmer och väl sammanfattar deltagarnas upplevelse. På en 6-gradig skala får kursen som helhet 4,8 i betyg. Det är ett omdöme som gör oss stolta, i synnerhet efter ännu en termin där varje moment måste utföras online.

"Jag gillade verkligen alla workshops, i synnerhet intervjun med en klinisk forskningschef som hjälpte oss förstå hur kliniska prövningar går till i verkligheten" konstaterar en av våra studenter. Kopplingen till yrket är central genom hela kursen, och vi arbetar nära såväl företag som myndigheter i syfte att förmedla dagsaktuell kunskap inom både forskning och profession.

Tumme upp"Jag uppskattade det stora stödet och det genuina engagemanget hos alla handledare. Tack till er alla" skriver en deltagare. Vi kan bekräfta att upplevelsen är ömsesidig. En av våra många återkommande gästföreläsare från näringslivet beskriver entusiastiskt "mycket givande frågestunder, diskussioner och uppföljande kontakter”.

De positiva omdömena fortsätter: "Allt i kursen var mycket värdefullt" skriver en student. "Väl organiserat" och "mycket intressant" skriver ytterligare två. Och vad sägs om "Borde ges till alla farmacistudenter". Tja, vem vet?

Vad kan förbättras? Deltagarnas förslag och önskemål rör framför allt den digitala aspekten. "Zoom är opraktiskt" menar en student. En glappande mikrofon orsakade problem och tidsbrist vid en föreläsning. "Ge kursen på campus" summerar en deltagare. Och inför höstens kurs förbereder vi en partiell återkomst till BMC. Med oss tar vi de bästa av våra nya digitala erfarenheter. Välkommen med din ansökan!

Praktisk information

  • Kursen ges 16–23 mars 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska, vid behov på engelska.

Läs mer & Ansök

Mer information

Kontakt

anne-britt.stigsdotterAnne-Britt Stigsdotter, kursadministratör
Institutionen för farmaci
anne-britt.stigsdotter@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Matton, privat

Senast uppdaterad: 2023-01-20