Klinisk prövningsmetodik

En kurs för dig som vill ta aktiv del i utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel.

Klinisk prövningsmetodik (7,5 hp)

Klinisk prövningsmetodik är en fristående kurs i ett högaktuellt område med stor efterfrågan på farmaceutisk kompetens. Via workshops och föreläsningar får du en dagsaktuell inblick i planering, design och utförande av studier av potentiella läkemedels säkerhet och effektivitet. Du möter ledande forskare, experter vid kontraktsforskningsföretag och representanter för myndigheter.

Kursen vänder sig till dig som är student eller yrkesverksam med intresse av kliniska prövningar. Vi ger kursen i Uppsala med inslag av digitala moment.

Behörighet & Ansökan

Utbildning i toppklass

Nästa generation farmaceuter står inför stora utmaningar. Från att bromsa accelererande sjukdomar till att utveckla nya, säkra och effektiva läkemedel. Vår fakultet utbildar idag fler än 1 000 studenter i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap.

Vår mission är att ge varje student en förstklassig utbildning och den kompetens som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. I år hoppas vi välkomna dig till vår kurs i klinisk prövningsmetodik eller något annat som intresserar dig i vårt breda utbud. Tillsammans banar vi väg för bättre vård och en friskare värld.

Studenter i laboratoriet
Senast uppdaterad: 2023-02-01