Nanopartiklar kan bli vapen mot antibiotikaresistens

2022-02-18

Läkemedelsvärlden, 2022-02-18

Nanopartiklar kan bli vapen mot antibiotikaresistens

Farmaceutiska fakulteten i media