Sara Mangsbo – Superentreprenören som kan ta cancervaccin till verklighet

2022-03-03

Onkologi i Sverige, 2022-03-03

Sara Mangsbo – Superentreprenören som kan ta cancervaccin till verklighet

Farmaceutiska fakulteten i media

Senast uppdaterad: 2023-03-27