Farmaceutiska doktorandrådet

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska studentkårens doktorandråd. Vi representerar doktorander vid farmaceutiska fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Vårt primära fokus är att säkerställa att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö under goda anställningsförhållanden.

Farmaceutiska doktorandrådet 2023

FDR handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation. Vi arbetar även för att skapa samhörighet mellan doktorander från de tre institutionerna genom att bjuda in till regelbundna möten, events och sociala evenemang.

FDR samarbetar ofta med Doktorandnämnden och Medicinska doktorandrådet där vi tillsammans ser till att doktorandernas röst blir hörd.

AKTUELLT VID FDR

Styrelse 2022-2023

Matthew ResenbergOrdförande: Matthew Rosenberg
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i Arbetsutskottet (AU)
E-post  Matthew.Rosenberg@ilk.uu.se


Marco TjakraVice-ordförande: Marco Tjakra
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Doktorandnämnden
E-post  Marco.Tjakra@farmaci.uu.se


Anna SimonssonKassör: Anna Simonsson
Doktorand vid inst. för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Kommittén för utbildning på forskarnivå
E-post  Anna.Simonsson@farmbio.uu.se


Sekreterare: Ellen BrunzellSekreterare: Ellen Brunzell
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i Farmaceutiska kommittén
E-post  Ellen.Brunzell@ilk.uu.se


Salma-M-BahnasawyLedamot: Salma Bahnasawy
Doktorand
Institutionen för farmaci
E-post  Salma.Bahnasawy@farmaci.uu.se


Alina MeyerLedamot: Alina Meyer
Doktorand vid inst. för farmaci
Institutionen för farmaci
E-post  Alina.Meyer@farmaci.uu.se


FAKULTETSMÖTEN

Alla doktorander är välkomna att närvara vid Fakultetsmöten som för närvarande genomförs via zoom, länk skickas i mejlinbjudan till alla doktorander.

Senast uppdaterad: 2023-12-11