Farmaceutiska doktorandrådet

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska studentkårens doktorandråd. Vi representerar doktorander vid farmaceutiska fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Vårt primära fokus är att säkerställa att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö under goda anställningsförhållanden.

Farmaceutiska doktorandrådet

FDR handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation. Vi arbetar även för att skapa samhörighet mellan doktorander från de tre institutionerna genom att bjuda in till regelbundna möten, events och sociala evenemang.

FDR samarbetar ofta med Doktorandnämnden och Medicinska doktorandrådet där vi tillsammans ser till att doktorandernas röst blir hörd.

AKTUELLT VID FDR

Styrelse 2022-2023

Andrés de la RosaOrdförande: Andrés de la Rosa
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Områdesnämnden (ON) 
Representant i Arbetsutskottet (AU)
E-post  Andres.Delarosa@farmaci.uu.se


Shaquib AnsariVice-ordförande: Shaquib Ansari
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Kommittén för Lika Villkor
E-post  Shaquib.Rahman@farmaci.uu.se


Esther Olaniran, Kassör, FDRKassör: Matthew Rosenberg
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i Doktorandnämnden
E-post Matthew.Rosenberg@ilk.uu.se


Ellen BrunzellSekreterare: Ellen Brunzell
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i Kommittéerna för utbildning på
forskarnivå (KUF) och utbildning på grundnivå
och avancerad nivå (GRUFF)
E-post  Ellen.Brunzell@ilk.uu.se


Anna SimonssonLedamot: Anna Simonsson
Doktorand vid inst. för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Farmaceutiska kommittén
E-post  Anna.Simonsson@farmbio.uu.se


Xiguo HeLedamot: Xiguo He
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Kommittén för
Forskningsinfrastruktur
E-post  Xiguo.He@farmaci.uu.se


Quentin LabordeLedamot: Quentin Laborde
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Kommittén för samverkan
E-post  Quentin.Laborde@farmbio.uu.se


FAKULTETSMÖTEN

Alla doktorander är välkomna att närvara vid Fakultetsmöten som för närvarande genomförs via zoom, länk skickas i mejlinbjudan till alla doktorander.

Senast uppdaterad: 2023-01-11