Se onlineseminarium om problemspelande i en föränderlig omvärld

2020-10-15

I oktober inbjöd Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD) och Svenska Spels oberoende Forskningsråd till Öppen Forskningsdag i syfte att belysa det senaste inom forskningsområdet kring hasardspel. Experter vid flera universitet och högskolor deltar i mötet som du nu kan se online.

Observera  Textningen av programmet har utförts digitalt. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.
Plats  Online
Tid  5 oktober 2020, kl. 09.00–10.30

FORSKNINGSDAGEN: NYA TIDER, OSÄKRA TIDER – HUR PÅVERKAR EN FÖRÄNDRAD OMVÄRLD PROBLEMATISKT SPELANDE? 

Hur ska framtidens spelforskning se ut? Vi har en spelmarknad med nya snabba spel som lockar unga, vilket medför nya typer av utmaningar. En gång om året samlar Svenska Spels oberoende Forskningsråd några av landets främsta forskare och aktörer inom spelberoende för att hitta och diskutera framtidens lösningar.

– Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande i Svenska Spels Forskningsråd.

PROGRAM

Välkommen och agenda
Sara Lindholm
, ordförande, Svenska Spels Forskningsråd

Presentation av moderator
Mia Sundelin
, administrativ chef, CAN

Därför är forskningen så viktig för Svenska Spel
Patrik Hofbauer, vd, Svenska Spel

Covid-19 – effekter på spelande under pandemins olika faser

Inga effekter av på ökat spelande under pandemin
Philip Lindner
, forskare, Karolinska Institutet

Studier av spel och spelproblem under Covid-19 – vad vet vi hittills?
Anders Håkansson
, professor, Lunds universitet

Panelsamtal
Anne H Berman, universitetslektor, Uppsala universitet
Per Binde, docent, Göteborgs universitet
Anders Håkansson, Lunds universitet
Axel Lyckberg, dataanalytiker, Svenska Spel
Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet, U-FOLD
Mia Sundelin, CAN
Anna Söderpalm Gordh, universitetslektor, Göteborgs universitet

Riskfaktorer som bidrar till eller ökar risken för problematiskt spelande

Negativa effekter på psykisk hälsa under pandemin bland unga vuxna som är universitetsstudenter
Anne H Berman
, universitetslektor, Uppsala universitet

Brottslighet orsakad av spelproblem: En studie av domslut i svenska domstolar 2014–2018
Per Binde, docent, Göteborgs universitet

Frågor från moderator

Avslutande ord
Sara Lindholm
, Svenska Spels Forskningsråd

MER INFORMATION

Kontakt

Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se 

More news

Last modified: 2022-11-08