ULLA-konsortiet

European University Consortium for Pharmaceutical Sciences, ULLA, grundades 1992 som ett europeiskt konsortium för farmaceutisk utbildning. Namnet ULLA härstammar från städerna för dess grundande universitet: Uppsala, London, Leiden och Amsterdam.

ULLA Sommarskola 2022 genomfördes i Uppsala
ULLA Sommarskola 2022 samlade närmare 300 farmaceuter i Uppsala

ULLA-konsortiet har sedan starten expanderat kontinuerligt och består idag av 10 partneruniversitet:

ULLA-konsortiets primära syfte är att stärka samarbete inom utbildning och forskning i de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten. En av hörnstenarna i ULLA är de sommarskolor för doktorander som genomförs vartannat år, senast 2022 i Uppsala.

För att ge personal och studenter bättre tillgång till medlemsuniversitetens samlade kunskap och resurser ger ULLA bidrag för utbyte av masterstudenter, doktorander, postdoktorer och personal.

ULLA-konsortiets tio partneruniversitet kompletterar varandras forskning och undervisning, och skapar via samarbetet synergier som ger konsortiets medlemmar starkt inflytande på den europeiska vetenskapliga arenan.

MER INFORMATION

SE ÄVEN

Last modified: 2022-12-21