QureTech Bio får stort stöd för fortsatt utveckling av nya antibiotika

2022-03-23

Umeåbaserade QureTech Bio AB får stöd av Vetenskapsrådets storsatsning ENABLE-2, som i samarbete med Vinnova även ger små och medelstora företag tillgång till ENABLE-2-plattformen för att fortsätta jakten på nya antibiotika. Plattformen tillhandhåller resurser i form av experimentellt arbete och erfarenhet inom antibiotikautvecklingens tidiga stadier.

Helén Fält och Fredrik Almqvist, QureTech Bio
Helén Fält och Fredrik Almqvist, QureTech Bio

Vår moderna sjukvård är beroende av antibiotika – men resistenta bakterier är ett ständigt närvarande hot. När antibiotika inte längre fungerar kan en vanlig operation bli livshotande och efter år 2050 beräknas 10 miljoner människor dö årligen på grund av antibiotikaresistens – om vi inte vidtar åtgärder nu.

QureTech Bio utvecklar nya läkemedel som antingen förstärker effekten av befintliga antibiotika eller avväpnar bakterier istället för att döda dem, vilket minskar resistensutveckling. Nu får Umeåbolaget stöd av Vetenskapsrådets ENABLE-2, i samarbete med Vinnova.

– Det här stödet är ovärderligt för oss som litet läkemedelsbolag. Resistenta bakterier är ett stort hot mot världen och tack vare det här stödet kan vi fortsätta jobba med att hitta alternativa lösningar på problemet, säger Helén Fält, vd på QureTech Bio.

Målet med satsningen på lång sikt är att ta fram nya behandlingsalternativ för infektioner orsakade av Gram-positiva bakterier. De orsakar stora problem i sjukvården, bland annat för patienter med komplicerad urinvägsinfektion, sårinfektioner och implantat.

– Vi är stolta över att ha blivit utvalda och kommer att jobba hårt för att tillsammans med ENABLE-2 nå de gemensamma mål som vi satt upp, säger Helén Fält.

CONTACT

Fredrik Almqvist, Research Director
QureTech Bio AB
Fredrik.Almqvist@umu.se

ENABLE-2 News and media coverage

Last modified: 2022-05-19