Funktionshinder

Undervisning och examinationsformer ska anpassas och göras tillgängliga för studenter med funktionshinder. Studenter med funktionshinder kan kontakta Sandra Bratt vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Skyddsombud

Som student kommer du att utföra arbete vid institutionens avdelningar, t.ex. i samband med laborationer. Därför kan det vara bra att känna till vilka som är skyddsombud. Varje avdelning har ett eget skyddsombud, och information om dem hittas på skyddsombudens sida.

Dessutom finns det en särskild skyddsombudsrepresentant för studenterna på institutionen:

Neda Safa
Minna Gustafsson
018-527833 (till kåren)

Studenters rättigheter

För alla som studerar vid högskolor och universitet finns det lagar som reglerar bl.a. arbetsvillkor. Uppsala universitet har dessutom egna regler och riktlinjer som det kan vara bra för dig att känna till. Länken nedan leder till en samling av de flesta riktlinjerna.

Regler och riktlinjer för studenter vid Uppsala universitet

Handlingsprogrammet avseende kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier finns inte med där, men kan nås på följande länk: Kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier

Den fullständiga regelsamlingen för Uppsala universitet finns här: Regler och riktlinjer vid Uppsala universitet

Universitetet har också ett pedagogiskt program som du hittar på denna länk: Pedagogiskt program

Institutionen för läkemedelskemi har en grupp som arbetar med frågor kring jämställdhet och lika villkor. Dit kan du vända dig med frågor eller om du har upplevt jämställdhets-relaterade problem.