Metabolomik

Metabolomik innebär den samtidiga studien av alla små molekyler i ett biologiskt prov. Medan klassisk bioanalys fokuserar på en substans eller grupp av dessa, innebär s.k. oriktad, eller global, metabolomik att ingen specifik substans eller grupp i förväg är av särskilt intresse. Därför brukar metabolomik även beskrivas som hypotesgenererande, och leder oftast till uppföljande studier där hypotesen prövas t.ex. genom riktade, bioanalytiska, analyser.

Metabolomik är som forskningsområde inte lika välutvecklat som t.ex. bioanalys avseende metoder och validering. Därför fokuseras mycket av vår forskning kring att säkerställa hög datakvalitet och att utarbeta nya och förbättrade metoder. Vi samarbetar även med flera olika grupper i projekt som bl.a. syftar till att förbättra mekanistisk förståelse, prognostik och diagnostik för olika cancerformer. Läs mer om vår forskning på den engelskspråkiga sidan.

Illustration: arbetsflöde i metabolomik

Senast uppdaterad: 2022-12-16