Institutionen för Läkemedelskemi

Torsdagsseminarium: Mas(s)turbatory Readings. A Queer Analysis of Popular Romance

  • Datum: –15.00
  • Plats: Botaniska trädgården Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6
  • Föreläsare: Elin Abrahamsson Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Mas(s)turbatory Readings. A Queer Analysis of Popular Romance

Centrum för genusvetenskap har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15-15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori, naturvetenskap och historisk forskning är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap och de institutioner med vilka vi samarbetar. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdesgränser.