Institutionen för Läkemedelskemi

Institutionsstyrelse

Ordinarie ledamöter

Prefekt, ordförande Curt Pettersson
Lärare m.fl. Ulf Göransson
Mats Larhed
vakant
Teknisk/administrativ personal Sandra Bratt
Forskarstuderande Jonas Rydfjord
Student Anna Joo

Suppleanter

Lärare m.fl. Jakob Haglöf
Anja Sandström
Teknisk/administrativ personal Birgitta Hellsing
Student Tobias Haugmo

Adjungerade

Stf. prefekt Anders Karlén
Ekonomiadministratör Karin Stenvall
Skyddsombud Veronika Asplund
Jakob Haglöf
Luke Odell
Karin Steffen