Institutionen för Läkemedelskemi

OrganiSK FARMaCEUTISK KEMI

Vi utför grundforskning inom både experimentell och beräkningsinriktad läkemedelskemi. Vår forskningsinriktning omfattar en rad olika humana målsystem av farmaceutiskt intresse, däribland enzymer och membranbundna receptorer. En forskningsinriktning rör utvecklingen av allmänna forskningsmetoder för utveckling av biologiskt aktiva peptider till metaboliskt stabila peptidomimetika. Inom detta område identifieras applikationer inom läkemedelsforskning i renin-angiotensinsystemet och bland relevanta neuropeptider. Ett annat stort forskningsområde rör utveckling av nya läkemedelskandidater mot infektionssjukdomar. Nya strategier utvecklas för både design och syntes av läkemedelsliknande molekyler.

Avdelningen är värd för ett antal forskningsinitiativ, däribland SciLifeLabs plattform för läkemedelsutveckling, antibiotikautvecklingsprojektet ENABLE och läkemedelskeminoden inom Beijerlaboratoriet.

Avdelningen ger flera kurser inom apotekarprogrammet, receptarieprogrammet, biomedicinarprogrammet och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Kurser ges inom ämnena allmän farmaceutisk kemi, organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi vid farmaceutiska fakulteten.