Institutionen för Läkemedelskemi

Kontakta oss

Har du ett forskningsprojekt och är intresserad av hur metabolomik skulle kunna användas för diagnostik, prognostik eller mekanistisk förståelse för dina studier? Kontakta oss!

Är du intresserad av att bredda dina kunskaper inom analytisk kemi i allmänhet och metabolomik i synnerhet, kontakta oss!

Vill du vara en del av vår forskargrupp och göra ditt examensarbete hos oss? Kontakta oss!

Mikael Engskog
mikael.engskog@farmkemi.uu.se
018-471 4346

Jakob Haglöf
jakob.haglof@farmkemi.uu.se
018-471 4346

Besök oss!

Biomedicinskt Centrum
B5:3
Husargatan 3
UPPSALA