Theranostics

Text om theranostics på svenska.

Theranostics

Positron Emission Tomography (PET) och Single Photon Emission Tomography (SPECT) är framväxande metoder inom området för molekylär bildbehandling.
Vid divisionen Molecular Imaging överbryggar vi klyftan mellan grundforskning inom medicinsk kemi och klinisk tillämpning av molekylär bildbehandling med PET / SPECT. Vi utvecklar spårämnen för preklinisk validering med hjälp av state-of-the-art in vivo och in vitro-metoder. Våra scannrar innehåller en integrerad microPET / SPECT / CT för små djurbilder, samt tillgång till en klinisk PET / CT-skanner i samarbete med Uppsala Academic Hospital.