Institutionen för Läkemedelskemi

Pharmacognosy

Forskning och undervisning inom ämnet Farmakognosi är inriktad på biologiskt aktiva substanser av naturligt ursprung. Research in pharmacognosy is focused on bioactive substances of natural origin. We develop strategies for selection, isolation and characterisation with the objective to discover unique bioactive chemical structures with drug potential, and to reveal unknown targets, by studying the evolutionary structure-activity optimization in Nature.

Kortet visar den dåvarande avdelningen för Farmakognosi, 2016.

Sidan finns bara på engelska.

Byt till den engelska sidan genom att byta klicka på "This page in English" uppe till höger.